Czytasz: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Adwencie

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Adwencie

Co to jest adwent? I jak zrobić własny kalendarz adwentowy?

W niedzielę, 27 listopada rozpoczął się Adwent 2016, otwierając zarazem nowy rok kościelny. Adwent (od łac. „Adventus” tzn. „Przyjście”) jest czasem oczekiwania, refleksji i świadomego przeżywania wiary. Trwa najmniej 22, a najwięcej 28 dni, posiada 4 niedziele adwentowe. Adwent jest przygotowaniem na przyjście Chrystusa, wspomnieniem okresu przed pierwszym przyjściem Pańskim. Posiada charakter zarówno radosny, jak i pokutny. Adwent jest wezwaniem do przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa.

Adwent jest szczególnym czasem roku kościelnego

W tym okresie wierni częściej przychodzą do kościołów i kaplic. W tych parafiach gdzie nie każdej niedzieli odbywa się Komunia Święta, w okresie Adwentu jest sprawowana w każdą niedzielę. W tygodniu wierni gromadzą się podczas tzw. tygodniowych nabożeństw adwentowych, które odprawiane są często przez duchownych z sąsiednich parafii.

Adwent a muzyka

Nierozerwalnie związana z polską tradycją adwentową jest muzyka tego okresu roku kościelnego. Przykładem takim jest pieśń-hymn, wybrzmiewający w domach i podczas każdego nabożeństwa adwentowego. To niezwykle dynamiczny i radosny utwór powstały w Niemczech na początku XIX wieku do muzyki Georga Friedricha Händla z Oratorium Juda Machabeusz nosi tytuł: "Córko Syjońska". Jest to najbardziej znany adwentowy utwór muzyczny, a jego popularność jest porównywalna do kolędy Cicha Noc.

Wieniec Adwentowy

W tym czasie, w każdym domu pojawia się tradycyjny Wieniec Adwentowy, wokół którego przy zapalonych świecach gromadzi się rodzina, śpiewane są pieśni adwentowe, czytane jest Słowo Boże i zmawiane modlitwy.

Wieniec Adwentowy jest również obecny w części ołtarzowej kościołów i kaplic. Zazwyczaj upleciony z zielonych gałązek jest ozdobiony czerwoną wstążką z czterema świecami, zapalanymi kolejno w każdą niedzielę Adwentu.


Historia Wieńca Adwentowego wiąże się z osobą ewangelickiego duchownego ks. Jana Wicherna, który w grudniu 1839 roku, w sali modlitw ewangelickiego ośrodka dla sierot z biednych dzielnic Hamburga zapalił pierwszą świecę adwentowego wieńca.

Kalendarz adwentowy

W domach popularny jest inny ewangelicki zwyczaj:  kalendarz adwentowy – specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia. Każdego dnia Adwentu odkrywa się kolejny kartonik lub kopertę kalendarza adwentowego gdzie ukryty jest werset biblijny, zadanie na dany dzień oraz niespodzianka. W parafiach odbywają się również tradycyjne adwentówki i gwiazdki czyli spotkania dla dzieci, młodzieży czy innych grup parafialnych wspólnie modlą się i rozważają Słowo Boże.


Jak zrobić kalendarz adwentowy?

Prosty i piękny kalendarz adwentowy DIY

 DIY kalendarz adwentowy z rolek po papierze

Ciekawą propozycją jest akcja "Inny Adwent" (innyadwent.pl), która zachęca do przeżywania innego - własnego, duchowego Adwentu, czasu oczekiwania i nadziei, czytania Biblii, przemyśleń, ale też otwarcia na innych ludzi. Jest to okazja do przemyślenia na nowo swojego sposobu świętowania. Internetowe Rekolekcje Adwentowe pod tytułem „Bóg w wielkim mieście” prowadzą studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W niektórych parafiach odbywają się adwentowe rekolekcje dla rodzin oraz kiermasze, podczas których sprzedaje się wieńce, pierniczki, kartki i ozdoby choinkowe, często wykonane przez dzieci, młodzież czy seniorów. W Adwencie rozprowadzane są przez ewangelicką Diakonię świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Przez cały czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia nad ołtarzem lub przed kościołem nad głównym wejściem zapalona jest „Gwiazda Adwentowa”, którą nazwany jest w proroctwach starotestamentowych przyszły Mesjasz Jezus Chrystus. Ta pięcioramienna gwiazda symbolizuje Pana Jezusa Chrystusa. Pochodzi ona od wspólnoty „Braci Czeskich” w Herrnhut.

Czytaj więcej