Czytasz: Nie będzie zmian w abonamencie
Zapowiadana opłata audiowizualna nie wejdzie w życie z początkiem 2017 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje również, że wysokość opłaty abonamentowej nie zmieni się.

Mimo dużego zainteresowania i prac nad ustawą dotyczącą opłaty abonamentowej, wszystko pozostaje po staremu. Danina, która miała wynosić 15 zł miesięcznie i być doliczona do rachunków energii elektrycznej nie została wprowadzona. Ponadto, od stycznia 2017 wysokość opłat od użytkowania odbiorników RTV nie zostanie podniesiona.


Abonament RTV 2017 - ile to kosztuje?

Za posiadanie odbiornika radiofonicznego zapłacimy 7,00 zł miesięcznie. Natomiast abonament od radia i telewizora to 22,70 zł. Te ceny obowiązują w sytuacji, gdy opłatę wnosimy pojedynczo do każdego 25-go dnia pierwszego miesiąca rozliczeniowego.


Jeśli jednak zdecydujemy się płacić z góry za dwa, trzy, sześć, a nawet dwanaście miesięcy, ceny maleją. Najkorzystniejsza opcja to wniesienie opłaty za cały rok. Wtedy abonament za radio wyniesie 75,60 zł, a połączenie (telewizor + radio) 245,15 zł. W obu przypadkach jest to 10 proc. oszczędność. Przy uiszczaniu opłat za abonament RTV 2017 należy pamiętać o tym, że ważna jest data zapłaty. Nie termin, kiedy należność za abonament RTV 2017 wpłynie na konto Poczty Polskiej.


Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2017 roku

2017 radiofonicznego telewizyjnego lub
telewizyjnego i radiofonicznego
abonament rtv 2017 za jeden miesiąc 7,00 zł 22,70 zł
abonament rtv 2017 za dwa miesiące 13,60 zł 44,05 zł
abonament rtv 2017 za trzy miesiące 20,15 zł 65,35 zł
abonament rtv 2017 za sześć miesięcy 39,90 zł 129,40 zł
abonament rtv 2017 za rok 75,60 zł 245,15 zł

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 

Abonament RTV 2017 - kto jak płaci?

Osoby fizyczne abonament rtv płacą tylko raz. Niezależnie od tego, ile odbiorników posiadają w swoim gospodarstwie domowym czy samochodzie. Podobnie jest w przypadku żłobków, zakładów opieki i jednostek oświaty. Sytuacja jest inna, jeśli chodzi o firmy – płacą abonament rtv za wszystkie posiadane odbiorniki, również te w samochodach służbowych.

 
Abonament RTV 2017 - zwolnieni z abonamentu

Ustawa o opłatach abonamentowych zwalnia od płacenia wszystkie osoby, które: ukończyły 75 rok życia, zaliczają się do I grupy inwalidów, otrzymują świadczenia pielęgnacyjne i rentę socjalną. Ponadto, nie płacą abonamentu rtv również kombatanci i inwalidzi wojenni oraz ich rodziny, bezrobotni, niesłyszący, ubodzy i ci, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do zasiłku przedemerytalnego. Aby zwolnienie z abonamentu rtv było prawomocne, konieczny jest dokument potwierdzający daną sytuację.


Abonament RTV 2017 -  kto nas może kontrolować? Jakie są kary?

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają kontroli. Przeprowadzać ją mogą uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. Każdorazowo przed inspekcją mają oni obowiązek pokazać legitymację służbową. Poczta może nakazać rejestrację odbiorników. W przypadku, gdy kontrolerzy wykryją niezarejestrowane radio lub telewizor nakładają karę. Jest to 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Jeśli jednak poczta odkryje nieuregulowany abonament, wystawia wezwanie do zapłaty za 5 ostatnich lat.

Abonament RTV 2017 - pytania i odpowiedzi

Abonament RTV 2017 - Jak ustalić numer konta, na które należy wnosić opłaty abonamentowe?


Numer konta, na które należy wnosić opłaty za abonament RTV 2017 można ustalić:

1.      kontaktując się z Pocztą Polską S.A. Wydział Abonamentu RTV 

·        na adres e-mail: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl

·        telefonicznie –   (+48) 43 842 06 06  w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00

2.      za pomocą strony internetowej Poczty Polskiej - https://rtv.poczta-polska.pl/

Abonament RTV 2017 - Jak sprawdzić kwotę zaległości, jeśli odbiornik został dawno zarejestrowany, a nie płaciło się abonamentu RTV?


Najlepiej pod numerem infolinii Poczty Polskiej tel. (+48) 43 842 06 06  (opłata wg cennika operatora). Infolinia działa w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00.

Na infolinii otrzymamy informację o zaległej  kwocie i numer konta, na który trzeba ją wpłacić.

Potrzebne dane: Imię i nazwisko abonenta, na którego dokonana była rejestracja.Odbiornik jest bowiem przypisany do osoby, a nie do miejsca zamieszkania.

Abonament RTV 2017 - Jak zarejestrować odbiornik?


Można tego dokonać w każdej placówce Poczty Polskiej lub na stronie internetowej Poczty Polskiej: www.rtv.poczta-polska.pl

Jakie są sposoby płatności?


Abonament rtv 2017 należy opłacać:

 • przy użyciu spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wpisując kwotę abonamentu rtv oraz okres jakiego wpłata rtv dotyczy (otrzymujemy je pocztą po rejestracji odbiornika),
 • na standardowych formularzach polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej - uzupełniając wszystkie wymagane pola z podaniem numeru rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny.
 • za pomocą przelewu internetowego - uzupełniając pola w następujący sposób: 
  w polu "nazwa odbiorcy": Poczta Polska S.A. COF Dział Abonamentu RTV, Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
  w polu "nr rachunku odbiorcy" numer rachunku bankowego,    
  w polu "kwota": kwota abonamentu - zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,  
  w polu "nazwa zleceniodawcy": imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba.

Abonament RTV 2017 - Gdzie można zapłacić?


Abonament rtv 2017 można wpłacać we wszystkich placówkach pocztowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych oraz przez Internet.

Wpłat z tytułu abonamentu rtv 2017 należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Pytania dot. ustalenia numeru rachunku bankowego, indywidualnego numeru identyfikacyjnego abonenta, okresu i kwoty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz w sprawie uzyskania blankietów wpłat należy kierować na adres poczty elektronicznej Poczty Polskiej S.A.: abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl. Informacje w powyższych sprawach znajdują się na stronie internetowe Poczty Polskiej: www.poczta-polska.pl / Abonament RTV.


Abonament RTV 2017 - Jak rozłożyć zaległość na raty?


Wniosek o rozłożenie na raty wraz z umotywowaniem prośby dłużnik kieruje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

Czytaj więcej