Czytasz: 95 nowych stróżów prawa
Śląski garnizon policji powiększył się o nowych funkcjonariuszy. W piątek złożyli uroczyste ślubowanie.

Śląski garnizon policji powiększył się o 95 nowo przyjętych stróżów prawa. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński. Policjanci, którzy złożyli ślubowanie, odbędą półroczne szkolenie w Szkole Policji w Katowicach. Służbę rozpoczną po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Nadinsp. Krzysztof Justyński mówiąc do nowych policjantów podkreślał, że istotą ich działania jest służba narodowi, nawet jeśli wiązałaby się z najwyższym poświęceniem, poświeceniem życia.


>> ŚWIĘTO ŚLĄSKIEJ POLICJI <<


 

Odznaczenia i mianowania

Uroczysta zbiórka była również okazją do wręczenia aktów mianowania na wyższe stanowiska służbowe w kadrze kierowniczej śląskiego garnizonu.

Odebrało je 4 oficerów, którzy objęli stanowiska komendantów lub zastępców komendantów miejskich i powiatowych policji. Mianowanych zostało również 12 szefów lub zastępców szefów komórek organizacyjnych podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach - wydziałów komendy, pododdziałów prewencji i antyterrorystycznego oraz Komisariatu Autostradowego Policji. Jednemu policjantowi powierzono pełnienie odowiązków na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału komendy wojewódzkiej.


>> TA GWIAZDKA NA MUNDURZE ZOBOWIĄZUJE <<


Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński za wybitne osiągnięcia w służbie wyróżnił St. sierż. Dawid Szmiidt i st. sierż. Dawid Hody z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

 

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki