Czytasz: 7 nowych miast na mapie Polski

7 nowych miast na mapie Polski

Zobacz, gdzie.

Od poniedziałku, 1 stycznia 2018 r., na administracyjnej mapie Polski pojawiło się siedem kolejnych miast. Rząd podjął decyzję o przyznaniu tego statusu gminom Józefów nad Wisłą, Otyń, Sanniki, Tułowice, Wiślica, Łagów i Radoszyce. Tym samym od początku 2018 roku w Polsce istnieć będzie już 930 miast. Rada Ministrów przesunęła o rok termin zmiany statusu miejscowości Chełmiec.

Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść jej także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej, a także  możliwość starania się o  fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Rozporządzenie Rady Ministrów przesądziło, że status miasta z dniem 1 stycznia 2018 roku otrzymały:

  •     Józefów nad Wisłą – w gminie Józefów nad Wisłą, w powiecie opolskim, w województwie lubelskim;
  •     Otyń – w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim, w województwie lubuskim;
  •     Sanniki – w gminie Sanniki, w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim;
  •     Tułowice – w gminie Tułowice, w powiecie opolskim, w województwie opolskim;
  •     Wiślica – w gminie Wiślica, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim;
  •     Łagów – w gminie Łagów, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;
  •     Radoszyce – w gminie Radoszyce, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim.

Pięć z siedmiu nowych miast posiadało już ten status w przeszłości (nie zaliczają się do tej grupy Sanniki i Tułowice). Józefów nad Wisłą posiadał prawa miejskie w latach 1687 - 1868 r. Otyń był już miastem w latach 1329-1945, podobnie jak Łagów, który prawa miejskie posiadał w latach 1375-1869, a także Radoszyce (1370-1870). Z kolei Wiślicy prawa miejskie zostały nadane przed 1326 r. - miejscowość utraciła je po powstaniu styczniowym w roku 1869.

***

Według danych GUS, w 2017 roku istniały w Polsce 923 miasta. Były to 302 gminy miejskie oraz 621 miast położonych w gminach miejsko-wiejskich.

Czytaj więcej