Czytasz: 500 plus nie dla każdego
Podsumowano realizację projektu 500 plus w woj. śląskim. Nie każdy otrzymał świadczenie, problem dotyczy głównie osób pracujących za granicą.

Projekt 500 plus ruszył w kwietniu, początkowo były trudności. Rodzice musieli czekać w długich kolejkach na złożenie wniosku, a później na wypłatę świadczeń. Ponad 8 tysięcy wniosków wciąż jest na etapie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego. Większość przypadków dotyczy rodzin, w których jeden rodzic przebywa lub pracuje za granicą.

ZOBACZ WNIOSEK 500 PLUS ONLINE - ŚCIĄGNIJ, WYDRUKUJ i WYPEŁNIJ

500 plus w województwie śląskim

Dane: Urząd Wojewódzki w Katowicach.

500 plus pogłębianie różnic 

Rządowy projekt 500 plus miał pomóc rodzinom i zniwelować różnice. W opinii prof. Artura Walasika z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, efekt tego programu będzie zauważalny za kilkanaście lat.

Nie spowoduje zmniejszenia różnic, ale pogłębi dysproporcje w społeczeństwie. Inaczej wykorzystają dodatkową kwotę “bogate” rodziny, których podstawowe potrzeby są zaspokojone, a inaczej biedne, które często z tych środków zaspokajają potrzeby nie dzieci a rodziców.

Efektywniej inwestują w dzieci dobrze sytuowani rodzice, którzy przeznaczają te środki na rozwój dziecka, na dodatkowe lekcje, korepetycje, które w przyszłości pomogą mu lepiej zdać egzaminy, iść na studia, zdobyć lepszą pracę i dobrze zarobić. Ubożsi konsumują te środki na bieżąco. Branża AGD i RTV odnotowała wzrost sprzedaży, podobnie jak biura podróży.

500 nie równa się 500!

Rządowy, sztandarowy projekt 500 plus wpłynął również na rynek pracy. Szczególnie jest to odczuwalne w małych miejscowościach, gdzie płace są stosunkowo niskie. Na początku funkcjonowania programu 500 plus zdarzały się sytuacje, kiedy pracownik przychodził do szefa, aby ten obniżył mu wynagrodzenie, bo był na “dolnej granicy”.

Nieopodatkowane 500 złotych z programu 500+, to nie to samo co zarobione 500 złotych. Aby je wypracować, trzeba uwzględnić podatki, czyli wychodzi w sumie 1000 złotych, ale trzeba też "doliczyć" wysiłek. Nie każdemu opłaca się pracować. - mówi prof. Walasik.

gdzie jest wąskie gardło 500 plus?

W danych udostępnionych przez Urząd Wojewódzki w Katowicach w kolejce do rozpatrzenia jest jeszcze 8.204 wniosków. Większość z nich, 6894 to wnioski, które złożyły osoby przebywające lub zatrudnione poza granicami Polski. W tej sytuacji jest pan Marcin, mieszkaniec Cieszyna, który pracuje 10 kilometrów od domu, w Czechach. I to jest problem. Wniosek złożony w kwietniu wciąż czeka na rozpatrzenie. 

Wynika to z opieszałości Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej! - mówi pan Marcin, ojciec dwójki dzieci. - Rząd obiecywał, że miało być bez problemu z uzyskaniem świadczenia na drugie dziecko.

Kiedy sprawa pana Marcina trafiła do ROPS-u okazało się, że dokumentacja jest niekompletna. W międzyczasie wymagana przez urzędników umowa o pracę została przedłużona u pracodawcy, więc procedurę trzeba było zaczynać praktycznie zaczynać od nowa. W świetle prawa, wnioski osób pracujących bądź przebywających za granicą są składane do Ośrodków Pomocy Społecznej, później trafiają do ROPS-u, który obsługuje całe województwo.

Wnioski, które otrzymujemy od OPS-ów w około 90% wymagają uzupełnienia, co spowalnia naszą pracę, ponieważ osoby ubiegające się o świadczenie 500+ są wzywane do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy. W związku z tym proces wydawania decyzji jest wydłużony. - tłumaczy Bożena Borowiec, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach.

"Uprzedzaliśmy o możliwości wystąpienia opóźnień"

Przewidując zagrożenie w realizacji zadania Rodzina 500 plus, samorząd województwa od początku lutego wnioskował o uruchomienie dodatkowych środków począwszy od kwietnia. Dodatkowe środki finansowe wpłynęły na rachunek ROPS dopiero z początkiem września. Zwiększono zatrudnienie o 8 etatów oraz na bieżąco zawierane są umowy cywilnoprawne.

Do katowickiego ROPS-u wpłynęło 11 053 spraw dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych, co oznacza, że w porównaniu do listopada 2015 roku nastąpił wzrost liczby spraw o około 80%, natomiast kwota dotacji na obsługę obu zadań wzrosła jedynie o 13,94% w porównaniu do 2015 roku.

Dokładamy wszelkich starań. Pracownicy pracują w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy (soboty). - mówi Wioleta Kubiesa,  po. zastępcy kierownika, Dział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, ROPS w Katowicach - Obowiązują nas przepisy zarówno krajowe (ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) jak i wspólnotowe (rozporządzenia unijne). Pewnych procedur nie jesteśmy w stanie "przeskoczyć". Przykładowo nie mamy podstaw prawnych, aby występować do instytucji zagranicznych w celu uzyskania informacji o osiąganych dochodach poza granicami kraju.

"Prosimy o zrozumienie i cierpliwość"

Rodzice, którzy będą się kontaktować z ROPS proszeni są o sprawdzanie strony internetowej instytucji (www.rops-katowice.pl), ponieważ sytuacja jest na bieżąco monitorowana i wprowadzane są zmiany. Obecnie obsługa telefoniczna jest możliwa w godzinach 12:00-14:00, z wyjątkiem śród. Można się też kontaktować mailowo. Urzędnicy uprzedzają, że pewnych spraw nie można ze wzlęgu na ochronę danych osobowych załatwić na odległość. 

Czytaj więcej