Czytasz: Gdzie są dzieci z 500 plus?

Gdzie są dzieci z 500 plus?

W Bielsku-Białej podsumowano program Rodzina 500 plus w województwie śląskim. Ile dzieci zostało objętych programem i jak wpłynął on na liczbę urodzeń w naszym regionie?

Program Rodzina 500 plus był promowany jako program demograficzny pozwalający na podniesienie dzietności w Polsce. Tymczasem w czasie podumowania jego dotychczasowego przebiegu, wicemienister Stanisław Szwed przyznał, że program na statystyki urodzeń wpłynął nieznacznie. Podkreślał za to zasługi m.in. w zakresie walki z ubóstwem wśród dzieci i poprawę jakości życia.

- Prognozy na ten rok mówią o 400 tysiącach urodzeń. To jest dobry wskaźnik, który pokazuje, że sytuacja drgnęła. Oczywiście to nie jest tak, że w ciągu 9 miesięcy, roku, dwóch lat, tutaj będą gwałtowne wzrosty. To jest proces. W programie założyliśmy, że w ciagu 10 lat ten wskaźnik podniesie się o 0,3%. Z 1,3% do 1,6%. To w dalszym ciągu jest niski wskaźnik, który nie powoduje zastępowalności pokoleń - przyznał wiceminister Stanisław Szwed w Bielsku-Białej.

800 milionów więcej niż zakładano

Wiceminister przyznał, że niedoszacowano ilości dzieci, które obejmie program Rodzina 500+. Wydano 17,6 miliarda złotych.

- Jak się można cieszyć, że czegoś nie doszacowaliśmy, to ja się cieszę, bo więcej środków trafiło do rodzin - dodał.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU BEZ ZMIAN

W dalszym ciągu będzie to program od drugiego dziecka bez kryterium dochodowego. Przy pierwszym dziecku obowiązuje kryterium dochodowe. Granica wieku wynosi 18 lat. Na realizację programu w tym roku w budżecie państwa zabezpieczono 23 miliardy złotych. To 3,07% PKB.

- Te środki są zapewnione. W najbliższych budżetach, na które będzie miało wpływ Prawo i Sprawiedliwość zagrożenia finansowania absolutnie nie będzie - mówi Stanisław Szwed.

500+ w województwie śląskim

Na potrzeby dystrybucji środków z rządowego programu, województwo śląskie podzielono na 3 subregiony: bielski liczący 44 gminy, katowicki obejmujący 66 gmin oraz częstochowski z 57 gminami. Choć od kwietnia 2016, kiedy program wdrożono, do stycznia 2017 minęło 9 miesięcy, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w regionach organizuje roczne podsumowanie sztandarowego programu rządu. W województwie śląskim zaczęto od Bielska-Białej. Kolejne konferencje i spotkania z przestawicielami ośrodków pomocy społecznej zaplanowano w Katowicach i w Częstochowie.

Zgodnie z danymi Ministerstwa z rządowego programu w całej Polsce skorzystało ponad 3,8 mln dzieci. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 17,6 mld złotych.

W województwie śląskim program trafił do ponad 380 tysięcy dzieci. Suma przekazanych środków wynosi niemal 2 miliardy złotych. To 36 budżetów przyszłej metropolii śląskiej.

W województwie śląskim finansowanie trafiło także do 37% pierwszych dzieci. To drugi obok województwa mazowieckiego taki region w kraju. W pozostałych regionach Polski wskaźniki znacząco przekraczają 40%.

W 167 gminach złożono 339 tysięcy wniosków. 24% wnioskodawców wykorzystało do tego system elektroniczny. To, jak zapewnia Ewa Niewiara, jedno z czołowych miejsc w kraju.

- Rodzina to fundament, na którym państwo buduje swój rozwój - oceniła Ewa Niewiara, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zdaniem ministra Szweda, nie potwierdzają się dane o masowych zwolnieniach kobiet oraz rezygnacji z aktywności zawodowej na szeroką skalę. Pozytywnym efektem mają być podwyżki płac w sieciach sklepowych oraz pogorszona sytuacja parabanków, które utraciły dotychczasowych klientów.

W ocenie wiceministra odsetek rodzin, którym zamieniono świadczenie pieniężne na rzeczowe, jest minimalny.

- W skali kraju jest to 0,03 proc., a w woj. śląskim nieco więcej - 0,06 proc. To w całej Polsce ok. 700 przypadków miesięcznie. To problem praktycznie niezauważalny – ocenił Szwed.

Wicewojewoda Jan Chrząszcz podkreślił, że ilość urodzeń wzrosła pomimo spadku liczebności mieszkańców w województwie śląskim w ciągu minionego roku. Zdaniem Urzędu Wojewódzkiego program Rodzina 500+ to ogromny sukces rządu poprawiający jakość życia obywateli. 

Czytaj więcej