Czytasz: 500 plus i alimenty. Czy coś się zmieniło?

500 plus i alimenty. Czy coś się zmieniło?

Od początku sierpnia można składać wnioski o przyznanie nowych środków z rządowego programu. Wraz z nową turą zmieniono zasady przyznawania pieniędzy.

1 sierpnia weszła w życie ustawa, która ma uszczelnić system przyznawania świadczeń. Zmiany dotyczą nowego okresu zasiłkowego. Jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci.

- Wszyscy samotni rodzice starający się o świadczenie 500 plus muszą potwierdzić fakt ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica - przypomina wiceminister rodziny Bartosz Marczuk.

Nowa zasada obowiązuje również rodziców deklarujących samotne wychowywanie dzieci, którzy starają się o 500 plus na drugie i kolejne dzieci, czyli o świadczenia niezależne od dochodu.

Będzie mniej oszustów

Dotychczas te osoby nie musiały do wniosku o 500 plus dołączać żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących alimentów; chcąc otrzymać świadczenie na nowy okres zasiłkowy, muszą udokumentować fakt ustalenia alimentów.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej tłumaczył, że nowy przepis ma spowodować, by osoby ubiegające się o 500 plus, składały oświadczenia zgodne ze stanem faktycznym.

- Ten przepis nie utrudnia w żaden sposób życia ludziom, którzy mowią prawdę. Bo jeżeli ktoś jest samotnym rodzicem, to - poza kilkoma wyjątkowymi przypadkami, gdy np. ojciec jest nieznany lub drugi rodzic nie żyje - ma zasądzone alimenty lub stara się o to - powiedział Marczuk.

Zgodnie z nowymi regułami, jeśli ktoś nie jest w związku małżeńskim, tylko w tzw. konkubinacie i nie deklaruje, że jest samotnym rodzicem, gdyż podaje w składzie rodziny także swojego partnera, z którym wychowuje choć jedno wspólne dziecko, to wymóg ustalenia alimentów go nie dotyczy. - Nie wymagamy od ludzi, by mieli związek małżeński, tylko żeby powiedzieli, że mieszkają razem, razem prowadzą gospodarstwo domowe. Chodzi o to, by ludzie składali oświadczenia zgodne ze stanem faktycznym - komentuje Marczuk.

Pozew nie będzie konieczny 

Aby spełnić warunek ustalenia alimentów, osoba samotnie wychowująca dziecko nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty. Wystarczy np. zatwierdzona przez sąd ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego treść ugody, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności.

Marczuk przekonywał, że niezależnie od sytuacji i relacji z byłym partnerem, warto mieć sądowe orzeczenie o alimentach - to zwiększa bezpieczeństwo, daje możliwość sądowej egzekucji należności, jeśli rodzic nie wywiązuje się z zobowiązań.  

Zaświadczenia o alimentach nie muszą przedstawiać rodzice w sytuacji, kiedy z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów jest niemożliwe, gdyż: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

500 PLUS - GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Podobnie jak podczas pierwszego etapu projektu, dokumenty z aplikacją do programu "Rodzina 500 plus" można złożyć w gminie, w której mieszkamy.


Istnieje kilka rozwiązań dla rodziców - wniosek można złożyć osobiście, listownie oraz przez Internet. eWniosek o świadczenie wychowawcze będzie można wysłać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wszystkie dokumenty, jakie należy złożyć podczas ubiegania się o świadczenie wychowawcze, dostępne są na stronie ministerstwa oraz w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

500 PLUS - WNIOSEK PDF 

Czytaj więcej