Czytasz: 400+ dla opozycjonistów
Nowe przepisy umożliwiają działaczom opozycji antykomunistycznej uzyskanie comiesięcznego dodatku. „To kolejny etap przywracania w Polsce elementarnej sprawiedliwości”

402,72 zł. Na tyle co miesiąc mogą liczyć działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w PRL. Kwota ta będzie przyznawana dożywotnio i bez względu na dochód.

- Pamiętajmy, że w okresie PRL za sprzeciw wobec komunizmu dziesiątki tysięcy ludzi zapłaciło ogromną cenę. Były one uwięzione lub internowane, zwalniane z pracy lub relegowane z uczelni, szykanowane w każdy możliwy sposób. Tym ludziom należy się nie tylko nasza pamięć, ale również finansowe zadośćuczynienie za lata cierpień. Takie przepisy powinny istnieć w Polsce już od dawna - mówi prezes IPN Jarosław Szarek.

NOWELIZACJA USTAWY

Dotychczas świadczenie to przyznawane było tylko na rok i po spełnieniu określonego kryterium dochodowego. Przepisy zmieniają też zasady przyznawania pomocy finansowej m.in. zakładają możliwość przyznania nie tylko pomocy jednorazowej, ale też pomocy okresowej, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb np. w przypadku długotrwałej choroby.

Kto może uzyskać wsparcie?

Pieniądze te otrzyma każdy, kto uzyska w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Procedura uzyskania statusu działacza opozycji czy osoby represjonowanej jest analogiczna jak w przypadku realizacji wniosków o przyznanie Krzyża Wolności i Solidarności.  Archiwiści Instytutu Pamięci Narodowej będą mieli trzy miesiące na sprawdzenie czy wnioskująca osoba nie była funkcjonariuszem służb bezpieczeństwa w PRL lub z nimi nie współpracowała.

- Prawo do świadczenia mają tylko osoby żyjące - zaznaczył prezes IPN.

Działacze opozycji antykomunistycznej otrzymają także prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Czytaj także: Żołnierze Niezłomni od dziś na monecie

Porozumienia Gdańskie razem z porozumieniami zawartymi przez rząd PRL z komitetami strajkowymi w w Szczecinie (30 sierpnia 1980 r.), Jastrzębiu-Zdroju (3 września 1980 r.) i Dąbrowie Górniczej (11 września 1980 r.) tworzą Porozumienia Sierpniowe z 1980 r. Umożliwiły powstanie NSZZ "Solidarność”.

Zdaniem jej autorów przyjęta w czerwcu nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych zmienia charakter z pomocowego na godnościowy.

Czytaj więcej