Silesion.PL

serwis informacyjny

4. edycja Zielonego Budżetu w Katowicach

W Katowicach nie brakuje zielonych zakatkow fot. UMK

W Katowicach nie brakuje zielonych zakatkow fot. UMK

W Katowicach odbędzie się czwarta edycja Zielonego Budżetu, w ramach której mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji. Nabór wniosków rozpocznie się 4 kwietnia. W tym roku budżet wynosi 3 mln złotych, co jest taką samą kwotą, jak w poprzednim roku. Pieniądze zostaną podzielone między 22 dzielnice miasta, a także zostanie wyznaczona pulę na projekty ogólnomiejskie.

– Poprzednie edycje Zielonego Budżetu miasta Katowice pokazały, że mieszkańcy doskonale wiedzą, czego potrzebują w swoim otoczeniu oraz potrafią wskazać, które działania proekologiczne są dla nich najważniejsze. Ubiegłoroczny rekord 222 zgłoszonych pomysłów do Zielonego Budżetu jest tego potwierdzeniem – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jestem przekonany, że również w tym roku pojawi się wiele ciekawych pomysłów, które będą pozytywnie wpływać na środowisko naturalne w naszym mieście – dodaje.

Mieszkańcy Katowic będą mieli czas od 4 do 28 kwietnia, aby zgłosić swoje projekty za pomocą formularza online, który będzie dostępny na stronie bo.katowice.eu. Po tym okresie wnioski zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. W ostatnim etapie komisja, składająca się z urzędników i zewnętrznych ekspertów, wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Kwota przeznaczona na zgłoszone projekty to 3 mln złotych, z czego 2,4 mln zł zostało rozdzielone pomiędzy 22 dzielnice miasta w ramach wniosków lokalnych, a 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

– Najlepsze projekty to te, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury realizujemy zadania dotyczące m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji zieleni skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych, ale również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt – wymienia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Zielony Budżet miasta Katowice to proces konsultacji społecznych, którego celem jest zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania różnych zadań, takich jak nasadzenia drzew i krzewów, rewitalizacja zieleni na małych skwerach, tworzenie łąk kwietnych czy organizowanie warsztatów edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i ekologii. W ciągu trzech edycji Zielonego Budżetu mieszkańcy złożyli 514 propozycji, z których 239 zostało wybranych do realizacji na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych.

Więcej informacji o Zielony Budżecie w Katowicach będzie można znaleźć na stronie: bo.katowice.eu

HARMONOGRAM IV EDYCJI ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA KATOWICE

Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetuod 4 do 28 kwietnia 2023 r.
I etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacjido 5 czerwca 2023 r.
II etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacjido 1 września 2023 r.
Etap pracy Zespołu Oceniającegodo 27 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacjido 29 września 2023 r.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024