Czytasz: Do kogo trafi 30 milionów złotych z budżetu państwa?

Do kogo trafi 30 milionów złotych z budżetu państwa?

Ile na przebudowę katedry? Ile na domy dziecka?

Poprawki do budżetu państwa gwarantują województwu śląskiemu dodatkowe dotacje na poziomie 30 milionów. Aż pięć milionów do okręgu katowickiego. 

Na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej reprezentujący okręg posłowie PiS zachwalali nowe inwestycje, które powstaną dzięki zmianom w budżecie.  

Do czego dołoży się rząd? Środki z budżetu trafią do 29 domów dziecka, do domu samotnej matki, na zakup naukobusu, doposażenia szpitala geriatrycznego i na stworzenie Panteonu Górnośląskiego w katowickiej katedrze. 

200 tys. zł dla Szpitala Geriatrycznego

Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny Bożena Borys-Szopa wyraziła radość z przeznaczenia dodatkowych środków na rzecz środowisk najbardziej potrzebujących.

Wskazała w tym kontekście m.in. na dotację 200 tys. zł dla Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach pod kątem zakupów dwóch mobilnych aparatów USG, respiratora oraz aparatu do badania OCT do poradni okulistycznej oraz dotację 1 mln zł do budowy domu samotnej matki w Katowicach (w systemie pawilonowym) oraz jego wyposażenia.

450 tys. zł na wyposażenie szpitala w Piekarach

Poseł Jerzy Polaczek poinformował o przeznaczeniu 450 tys. zł na wyposażenie sterylizatorni w nowym obiekcie Szpitala Miejskiego pod wezwaniem św. Łukasza w Piekarach Śląskich, który ma być oddawany do użytku w najbliższych tygodniach.

850 tys. zł na domy dziecka

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zaznaczył, że odwiedzając często domy dziecka w regionie ma świadomość ich niedoinwestowania. „Dzieci mają tam sprzęt naprawdę mocno używany. Jeżeli już są w takich warunkach z różnych powodów, niech przynajmniej będą w warunkach najbardziej zbliżonych do domowych” - powiedział wyjaśniając, że zapewniona jedną z poprawek kwota 850 tys. zł zostanie rozdzielona między 29 takich placówek w okręgu, co przełoży się na ok. 30 tys. zł dla każdej z nich.

pół miliona na Panteon górnośląski 

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski zaznaczył, że w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości wpisuje się przeznaczenie 500 tys. zł na wykonanie dokumentacji zmiany sposobu użytkowania podziemi katowickiej Archikatedry Chrystusa Króla - pod kątem projektu pod nazwą: „Panteon Górnośląski”, realizowanego przez parafię katedralną.

2 mln na naukobus

Śląscy parlamentarzyści PiS zaangażowali się w przybliżanie świata nauki dzieciom i młodzieży, także niepełnosprawnym – poprzez 2 mln dotacji na zakup i wyposażenie autobusu elektrycznego z urządzonym wewnątrz mobilnym minicentrum nauki, tzw. naukobusu. „Będzie on jeździł po szkołach pokazując badania i doświadczenia związane z fizyką, nowoczesną nauką” - zasygnalizował.

Sejm 11 stycznia poparł także jedną poprawkę podpisaną przez posłów wszystkich klubów. Dotyczy ona przeznaczenia 1,2 mln zł na utworzenie nowej rezerwy związanej z powstaniem Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi w Katowicach. 

W konferencji wzięli udział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, posłowie Bożena Borys-Szopa i Jerzy Polaczek oraz wojewoda Jarosław Wieczorek. Wojewoda zadeklarował, że redystrybuując większość tych pieniędzy dołoży wszelkich starań, aby inwestycje, których dotyczą, mogły zostać przeprowadzone bez przeszkód i opóźnień. 

Czytaj więcej