Silesion.PL

serwis informacyjny

25 000 gospodarstw domowych z zieloną energią z Farmy Wiatrowej Liskowo od European Energy.

25 000 gospodarstw domowych z zieloną energią z Farmy Wiatrowej Liskowo od European Energy.

24 czerwca 2023 roku European Energy oficjalnie otworzyła Farmę Wiatrową Liskowo, która jest już w pełni zainstalowana i przygotowuje się do kolejnych etapów komercyjnej eksploatacji. Ceremonia otwarcia farmy wiatrowej została połączona z letnim festynem gminy Rąbino, z udziałem lokalnych mieszkańców. W czasie trwania wydarzenia dzieci miały okazję samodzielnie wybudować turbinę wiatrową z klocków, a dorośli dowiedzieć się więcej, jak dokładnie działa farma wiatrowa i jakie korzyści zyskają na jej obecności.

Farma wiatrowa w Liskowie (gmina Rąbino), należąca do European Energy, będzie produkować nawet do 100 GWh rocznie. Na 21 hektarach stanęło 11 prawie 200-metrowych turbin o mocy 3,6 MW każda.

Po rozpoczęciu działalności komercyjnej, w ciągu 30 lat funkcjonowania farmy, gmina otrzyma wpływy z podatków, które wzmocnią jej budżet. Pozwoli to na nowe inwestycje infrastrukturalne i kulturalne, które przyniosą korzyści lokalnej społeczności. – mówi Olga Sypuła, country manager European Energy w Polsce.

Najpierw w przygotowanie projektu, a później w realizację farmy zaangażowanych było blisko 200 pracowników. Moc elektrowni pozwoli zasilić w zieloną energię elektryczną aż 25 000 gospodarstw domowych.

W ten sposób realizujemy nasz cel, jakim jest dążenie do zeroemisyjnej energii, a szerzej – zeroemisyjnej polskiej gospodarki. Przekłada się to zarówno na niższe rachunki za prąd, ale co ważniejsze na dobrostan mieszkańców, minimalizując między innymi zagrożenia dla zdrowia, które są powodowane przez energetykę opartą na paliwach kopalnych. – dodajeOlga Sypuła.

Podczas budowy zespołu turbin wiatrowych European Energy zainwestowało również w rozwój społeczności gminy Rąbino – powstały dwa oświetlone place zabaw w Paszęcinie i Lipiu, drogi w Rąbinku, Rąbinie i Paszęcinie oraz parking przy urzędzie gminy.

Cieszymy się ze współpracy z European Energy. Inwestor od początku zaangażowany był we wsparcie naszej gminy i lokalnej społeczności. Zrealizował renowację budynku świetlicy gminnej wraz z instalacją pompy ciepła i rampy dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej. Firma wykona także naprawę dachu budynku edukacji ekologicznej i zajmie się zagospodarowaniem terenów zielonych wokół budynku Urzędu Gminy. European Energy jest wiarygodnym partnerem dla gminy i dobrym sąsiadem dla mieszkańców obszaru objętego inwestycją. Jestem przekonana i szczerze wierzę, że rozwój energetyki wiatrowej może zapewnić Polsce znaczące wpływy do budżetu lokalnych społeczności, tysiące nowych miejsc pracy, niższe ceny energii i zdrowe środowisko – powiedziała Aneta Krawiec, wójt gminy Rąbino.

European Energy w Polsce (razem z Farmą Wiatrową Liskowo), będzie eksploatować ponad 100 MW do końca 2023 roku. Ponadto w fazie rozwoju znajduje się około 5 GW projektów związanych z energią odnawialną.

European Energy to duński deweloper i inwestor działający w sektorze energii wiatrowej. Jest obecny w ponad 18 krajach. Zajmuje się pełnym cyklem produkcji energii wiatrowej i słonecznej na lądzie i morzu – od rozwoju projektu, budowy i sprzedaży energii po zarządzanie aktywami i technologie power-to-X (zielony wodór i zielony e-metanol, produkcja zielonego ogrzewania). Do końca 2023 r. European Energy planuje sfinalizować budowę największej na świecie fabryki e-metanolu, z umowami na dostawy e-metanolu z liderami rynku w branży transportowej, tworzyw sztucznych i farmaceutycznej. European Energy w Polsce (w tym Farma Wiatrowa Liskowo), będzie eksploatować ponad 100 MW do końca 2023 roku. Ponadto w fazie rozwoju znajduje się około 5 GW projektów związanych z energią odnawialną.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *