Czytasz: 18 milionów dla bezrobotnych

18 milionów dla bezrobotnych

Gliwiccy bezrobotni otrzymają wielomilionową dotację z Funduszu Pracy. Dotacja z Funduszu

Gliwiczanie dostaną środki m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej. PUP liczy, że dzięki środkom stopa bezrobocia w mieście spadnie, choć i tak należy do najniższych w regionie – wynosi 4,3%.

Szczegółowy podział środków będzie możliwy po ustaleniu kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017.

– Środki te w całości pójdą na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu, do których zaliczają się programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a także na finansowanie fakultatywnych zadań współfinansowanych ze środków unijnych, czyli z  Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – tłumaczy Irena Matusiak, kierownik działu ds. szkoleń, instrumentów rynku pracy i programów PUP w Gliwicach.

wsparcie dla młodych

W ramach EFS gliwicki PUP wesprze osoby m.in. długotrwale bezrobotne, a także będzie wpierać lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia. Wsparcie dostaną też ludzie młodzi, w szczególności ci, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą. Do tej grupy wchodzą też osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i wywodzące się ze środowisk marginalizowanych. Środki na integrację młodych to ponad 5 mln złotych, z czego ponad 4,2 mln będzie pochodzić z EFS.

Stopa bezrobocia w Gliwicach wynosząca 4,3% jest jedną z najniższych w regionie, a także w całym kraju. Wskaźnik dla całego województwa śląskiego wynosi 6,6%, a dla całej Polski 8,2% (stan na 31.11.2016 według wyliczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach).

(Miejski Serwis Informacyjny, Gliwice)

Czytaj więcej