Czytasz: 164 mln na komunikację w Tychach!

164 mln na komunikację w Tychach!

Samorząd Tychów rozpoczyna unijny projekt, dzięki któremu chce m.in. kupić ponad 50 nowych autobusów na gaz oraz kilkanaście innych pojazdów

Tychy chcą także przebudować zaplecze zajezdni i przedłużyć jeden z odcinków sieci trolejbusowej.

Miasto akcentuje, że po zakończeniu projektu będzie liderem w Polsce pod względem zastosowania paliw alternatywnych w transporcie publicznym – w tym wypadku sprężonego gazu ziemnego CNG. Tyski przewoźnik chce zasilać tym paliwem praktycznie całą swoją flotę ponad 120 autobusów.

Oszacowany na ponad 164 mln zł brutto (z czego tzw. koszty kwalifikowane to 133 mln zł netto) projekt pod nazwą „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” został złożony w Centrum Unijnych Projektów Transportowych z końcem ub. roku. Umowę na dofinansowanie kwotą 100 mln zł podpisano w czwartek w Ministerstwie Rozwoju.

Tego dnia miasto poinformowało też o harmonogramie działań, które realizując projekt przeprowadzi przede wszystkim Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach (a także m.in. spółka Tyskie Linie Trolejbusowe).

Jak przekazała PAP rzeczniczka magistratu Ewa Grudniok, najpierw tyskie PKM będzie chciało ogłaszać przetargi na część infrastrukturalną przedsięwzięcia (ma już od pewnego czasu pozwolenia na budowę), chcąc rozpocząć prace w terenie wiosną 2018 r. Potem stopniowo, w partiach zamawiane mają być nowe autobusy i trolejbusy.

W części infrastrukturalnej przedsięwzięcia gruntownie przebudowane zostanie zaplecze istniejącej od 1976 r. i dotąd nie remontowanej zajezdni PKM. Chodzi o modernizację i przebudowę istniejących budynków, placu manewrowo-postojowego i stacji paliw CNG, a także budowę stacji płynnego CNG (LCNG). Powstać mają też: kabina lakierniczo-suszarnicza i dodatkowy wjazd do zajezdni od ul. Towarowej. Wewnętrzne sieci sanitarna, deszczowa i wodociągowa zostaną przebudowane.

W ramach unijnego projektu od podstaw zmodernizowana ma zostać też trakcja trolejbusowa dla istniejącego odcinka linii od Ronda Zesłańców Sybiru (wraz z rondem) do pętli Paprocany. Od pętli powstać ma nowy odcinek linii do ul. Jankowickiej, który umożliwi m.in. dojazd do ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Paprocańskim. Wraz z nową instalacją wymienione zostanie tam również oświetlenie uliczne (zostanie skojarzone z siecią trakcyjną).

Projekt obejmuje też zakupy 51 nowych autobusów zasilanych CNG, 10 mikrobusów na CNG, trzech trolejbusów, dwóch elektrobusów, dwóch pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego i jednego pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej).

Tyska spółka rozbuduje w ten sposób liczącą już dziś 75 autobusów flotę swoich pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Przedstawiciele miejskiego przewoźnika są zwolennikami paliwa gazowego; uważają, że - obecnie – to jedyna szybka i ekologiczna droga, by dojść potem, w dłuższej perspektywie, do jeszcze bardziej ekologicznego napędu elektrycznego.

Pod kątem zakupu nowych pojazdów gazowych tyskie PKM już w kwietniu br. zawarło porozumienie ws. zwiększenia dostaw gazu CNG ze spółką PGNiG Obrót Detaliczny. Przewoźnik obecnie kupuje od PGNiG blisko 3 mln m sześc. gazu CNG rocznie. Po zakupie ok. 60 nowych pojazdów na CNG zamierza kupować ponad 4,2 mln m sześc.

- Po zakończeniu prac tyska zajezdnia będzie jedyną w Polsce, która będzie miała niemal w 100 proc. autobusy zasilane gazem ziemnym CNG oraz biogazem, czyli paliwem alternatywnym do oleju napędowego - zadeklarował w czwartek prezydent Tychów Andrzej Dziuba. Dodał, że to bardzo ważne w kontekście walki samorządów - także Tychów - ze smogiem.

Przypomniał, że autobus zasilany gazem CNG emituje o 70 proc. mniej zanieczyszczeń niż nowe autobusy z silnikami diesla. - To bardzo istotna różnica dla środowiska naturalnego i zdrowia nas wszystkich. Co więcej, nowe autobusy nie tylko ograniczą emisję spalin, ale także hałasu. Jako pierwsze w naszym mieście będą też przystosowane do przewozu rowerów - zapowiedział.

Tyski projekt komunikacyjny skorzystał z jednej z dwóch dostępnych w woj. śląskim ścieżek dofinansowania unijnego dla przedsięwzięć związanych z tzw. transportem niskoemisyjnym.

Jedna z nich dotyczy środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 – w tzw. komponencie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Druga to Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Obok projektu tyskiego w ramach POIiŚ o unijne wsparcie starają się m.in. szacowany łącznie na ok. 850 mln zł projekt modernizacji infrastruktury Tramwajów Śląskich, czy projekt budowy centrum przesiadkowego przy ul. Sądowej w centrum Katowic. (PAP)

Czytaj więcej