Silesion.PL

serwis informacyjny

1000 firm dziennie otwiera się w Polsce, 96% przedsiębiorców boi się czy przetrwa

  • 1000 – tyle firm otwiera się codziennie w Polsce wg Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). Tylko w styczniu br. działalność rozpoczęły 32 183 nowe podmioty.
  • Równocześnie aż 96 proc. przedstawicieli sektora MŚP wyraża niepokój związany z prowadzeniem działalności w przyszłości.
  • Poza obawami przedsiębiorców przed wzrostem cen energii, materiałów i surowców, czy rosnących kosztów pracy, firmy narażone są też na negatywne skutki zdarzeń losowych lub nienależytego wykonania zobowiązania.
  • W tym przypadku ochronę mogą zapewnić odpowiednio dobrane ubezpieczenia. Wzrasta liczba przedsiębiorstw z ochroną w przypadku wystąpienia przerwy w prowadzeniu działalności na skutek szkody w mieniu.

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG) codziennie w Polsce przybywa średnio około 1000 firm. Chętnych do stania się przedsiębiorcą nie brakuje nawet pomimo dużych obciążeń podatkowych – tylko w styczniu br. działalność rozpoczęło ponad 32 tys. nowych podmiotów.

Jednocześnie, jak wynika z przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku przez IMAS International badania, aż 96 proc. ankietowanych przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) wyraża obawy związane z prowadzeniem działalności w przyszłości. Wiele niepokoju powoduje niestabilna sytuacja rynków, która wpływa na rosnące ceny. Aż 54 proc. boi się wyższych cen energii, materiałów i surowców, a 52 proc. obawia się rosnących kosztów pracy. Wzrost niewypłacalności i potencjalne zatory płatnicze to z kolei bolączka aż jednej czwartej badanych przedsiębiorców.

Kilka ostatnich lat stawiało spore wyzwanie niemal wszystkim obszarom gospodarki. Ciężko wymienić branże, których nie dotknęły w mniejszym lub większym stopniu skutki pandemii Covid-19, niestabilności światowych rynków, czy załamania łańcuchów dostaw. Warto jednak mieć na uwadze to, że obok problemów gospodarczych, firmy narażone są też na występowanie negatywnych w skutkach zdarzeń losowych. Zadbanie o zapobieganie takim zdarzeniom to niezbędny element zabezpieczenia mienia czy środków firmy. Nieodzowną częścią takiej ochrony powinna być odpowiednia polisa. Zdejmuje z przedsiębiorcy część ryzyk i pozwala poświęcić się temu, na czym zna się najlepiej – mówi Maciej Tokarski z TUZ Ubezpieczenia.

Przed czym ubezpieczyć firmę? Nie ma uniwersalnej listy zagrożeń

Ochrona ubezpieczeniowa to przede wszystkim zabezpieczenie firmy przed koniecznością pokrywania kosztów nieprzewidzianych zdarzeń. Mowa o, m.in. o zalaniach, pożarach, uszkodzeniach sprzętu czy kradzieżach. Należy także pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, które chroni przedsiębiorstwo w przypadku roszczeń z tytułu wyrządzonych szkód.

Według danych TUZ Ubezpieczenia największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenia mienia w zakresie od wszystkich ryzyk. Wzrasta również liczba przedsiębiorstw z ochroną w przypadku wystąpienia przerwy w prowadzeniu działalności na skutek szkody w mieniu, z pokryciem udokumentowanych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Koszty naprawy zniszczonych maszyn, urządzeń, pojazdów czy odtworzenie strawionych przez pożar budynków mogą być bardzo dotkliwe. Odbudowanie majątku przedsiębiorstwa bez pomocy ubezpieczyciela jest w większości przypadków niewykonalne.

Te najbardziej oczywiste, jak pożar czy kradzież, zdarzenia, na które narażone są przedsiębiorstwa to tylko część pełnego obrazu. Dogłębne zrozumienie profilu firmy różnorodnych ryzyk, które mogą ją dotknąć jest niezbędne przy podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu działalności. Na rynku dostępne jest wiele produktów ubezpieczeniowych, oferujących rozległą ochronę – począwszy od ubezpieczenia szyb, przez ubezpieczenie wyposażenia, aż po zabezpieczenie środków obrotowych czy mienia pracowniczego. Tylko kompleksowe i spersonalizowane podejście do tematu zabezpieczenia przedsiębiorstwa pozwala na uzyskanie odpowiedniej pomocy – dodaje Maciej Tokarski z TUZ Ubezpieczenia.

Personalizacja – klucz do odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej firmy

Potrzeby ubezpieczeniowe przedsiębiorstw z różnych branż mogą się diametralnie różnić. Warto zwrócić uwagę na możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb i profilu działalności firmy.

Przed wyborem oferty warto zweryfikować, czy jest możliwe spersonalizowanie ochrony. Zakup polisy powinien być poprzedzony dokładną analizą potrzeb ubezpieczeniowych jednostki oraz ryzyk, które mogą realnie jej dotyczyć.

Ważne jest, by przed zakupem polisy dokładnie wczytać się w zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Zdarza się, że wśród tzw. wyłączeń znajdują się zagrożenia, których wystąpienie jest w danej branży realne. Wtedy warto skonsultować te obawy z doradcą. Być może będzie w stanie zaproponować dodatkową klauzulę, która zabezpieczy ryzyka typowe dla konkretnej branży – zauważa Maciej Tokarski z TUZ Ubezpieczenia.

Ekspert TUZ podaje, że przykładem może być utrata dokumentów lub koszty utylizacji produktów leczniczych w przypadku apteki. W przypadku transportu mienia takiego jak maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe lub mienie osób trzecich, w zakresie polisy można mieć ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo). W niektórych przypadkach zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zawiera klauzulę OC Najemcy nieruchomości.

Mimo niekwestionowanych zalet personalizacji w ubezpieczeniach, niektóre elementy ochrony warto włączyć do polisy niezależnie od profilu działalności. Wśród nich specjaliści wymieniają, przede wszystkim, ubezpieczenie stałych lub dodatkowych kosztów prowadzenia działalności, możliwość ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk czy odpowiednio dopasowane, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024